Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruikt en beschermt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen via onze website, diensten en andere interacties met onze klanten en gebruikers.

2. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Neem voor vragen of verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming contact met ons op via info@vermistwatersport.nl

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en de optimalisatie van uw gebruikerservaring. Dit kan onder meer de volgende informatie omvatten:

  • Naam en contactgegevens
  • Betalingsinformatie
  • Gebruikersvoorkeuren
  • Apparaat- en browsertype
  • IP-adres

4. Doel en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, zoals het leveren van onze diensten, het beheren van klantrelaties, het verbeteren van onze producten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, contractuele noodzaak, wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

5. Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We evalueren en verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen.

6. Delen van persoonsgegevens

We delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dit vereist is door de wet. We zorgen ervoor dat derden voldoen aan de vereisten van gegevensbescherming.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.

8. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.

10. Contactgegevens

Staan onderaan de website.

Datum van de laatste wijziging: 17-1-2024

Verkochte boten en motoren

Tarieven

Voor werkzaamheden die buiten een onderhoudsbeurt vallen rekenen wij een uurtarief van €59.95 incl. btw.
 
Indien u een prijsindicatie van bepaalde werkzaamheden zal willen hebben, is het opvragen van een offerte vrijblijvend!